Tasub teada

Et seda teha võimalikult hästi, tegeleme majatehaste teadmise ja tundma õppimisega, seega hoiame silma peal sellel turul ja sarnasel tegevusel, et esitleda sulle kõige sobivamaid teenuse pakkujaid.

Projekt „Eesti Majatehased“ on kasvanud välja väikese maja ostmise soovist, mille käigus selgus, et pakkujaid on palju, mitmed on nii sarnased ja samas nii erinevad.

On tootjaid, kes ei soovi otse kliendile müüa ja on müüjaid, kes ei tooda ise. Meie eesmärk ei ole tuua avalikult välja, et kes toodab ise või kes ei tooda.
Meie huvi on leida soovijatele kodu. Antud projekti raames, tehases toodetud maja. Oluline on, et klient saab selle, mida talle lubatakse ja me oleme abiks, nii palju kui see on võimalik, et aidata kliendil tootest ja pakkumisest aru saada.

Vajadusel leiame ka mõne puuduva osa, mida majatehas ei soovi pakkuda, näiteks haljastus ja aed, musta karbi tellijale siseviimistlus või kommunikatsioonid, kui klient seda soovib.

Maja tellimisel tasub läbi mõelda oma soovid ja vajadused. Maja planeerimise tuhinas ära vaata läbi sõrmede, et küll saab sellise maja nagu mul mõttes on.

Võta aega, et uurida projekti ja hinnapakkumist, veendu, et kõik mis on räägitud ja kõik mida sa ostjana eeldad, oleks hinnapakkumises kirjas.

Kas ise siseviimistlust tehes võetakse teha pahteldamise ja värvimise tööd või tuleb paigaldada ka kips elementide ühenduskohtadesse (mida tehases ei saanud panna), kas selle sees on ka vaheseinad, elektrijuhtmed ja kõik elektritööga seonduv: vesi, küte?

Mida tähendab “must karp”, “valge karp”, “tehase pakett”, “võtmed kätte”, “valmis maja”, “maja on valmis”?

Igal juhul, kui oled saanud hinnapakkumise ja sa ei tegele igapäevaselt ehitamise või majade tellimisega, siis aruta seda asja inimestega, kellel on selles osas kogemusi. info@eestimajatehased.ee

Täiendamisel

Pre-Cut puitkarkass: Mõõtu lõigatud maja karkassi puidust jupid. Ehk prussid on vastavalt konkreetsele majaprojektile saetud õigesse mõõtu ja nummerdatud. Prussidega saab kaasa materjali loetelu ja paigaldusjuhise. Veidi nagu mööbli puhul.

Elementmaja elemendid: Elemente toodetakse puidust, raudbetoonist jne. Eramaja puhul kasutatakse enamasti puidust elemente, kuid vahel ka betoonist.
Erinevad tootjad kasutavad erinevatel projektidel erinevalt elementide osakaalu kogu ehituse osas. Põhimõtteliselt toodetakse erinevaid elemente: seinaelemendid, põrandaelemendid, laeelemendid, katuseelemendid jne. Vastavalt sellele, kuidas otsutatakse hoone elementideks projekteerida. Sageli arhitektuurne projekt seab omad nõudmised. Näiteks seinaelemendid on erinevad, vastavalt konkreetse projekti vajadustest on suvemaja elemendid, standardmaja elemendid ja passiivmaja elemendid jne. Vahel tehakse välisseinad elementidest, katus fermidega ja vaheseinad kohapeal kipsist ja karkassist. Erinavaid variante on väga palju. Sellepärast ei ole mõtet eeldada, vaid tuleb küsida. Ühe tehase esindaja poolt selgitatud lahendus ei pruugi olla teises tehases kasutuses. Asi ei ole selles, et üks on õige ja teine vale, vaid õigeid variante on mitu.

Moodulmajad: Moodulmaja puhul läheb tehasest välja ruumiline maja või majaosa. Väikse maja saab teha ühe moodulina nii, et see läheb tehasest välja seest ja väljast viimistletuna. Parkett on maas, seinad värvitud ja santehnika paigaldatud. Soovi korral saab ka köögimööbli ja valgustid ära paigaldada. Kui hoone on suurem, siis jagatakse see mitmeks mooduliks. See ei ole jagatud alati just tubade järgi, vaid mitmeid erinevaid asjaolusid koos arvestades. Moodulite puhul mängib rolli transport, see seab ette piirid. Teiseks ei saa moodulmaju alati kerge vaevaga muuta, sest kontruktisioonis on arvestatud lisaks tavalisele ehitamisele seinte jäikuse küsimust. Moodulmaja puhul on kõige vähem tööd objektil ja paigaldus on kõige kiirem.

Palkmaja: Palkmaja on palkidest konstruktiooniga maja. Palke ja ühenduskohti, ehk tappe, on erinevaid. Palkide läbimõõdust, eriti vara läbimõõdust oleneb palkamaja välisseina, palkosa soojapidavus. Tänaste normide järgi tuleb eluhoonele igal juhul lisada soojustusmaterjal. Varem on olnud elumaja ehitamisel 220mm palk täiesti tavaline. Lisaks kasutatakse erinevaid palgi töötlemise meetodeid, millest tuleneb ka visuaalne pool: ümarpalk, freespalk, tahutud palk, masintöödeldud palk, käsitöö palk jne.
Erinevad tapid: koerakaelatapp, sadultapp, tuuletapp, järsknurk, kalasabatapp, norra tapp, peithammasnurk jne.

Täiendamisel

Kui tunned, et sul on informatsiooni, mis peaks siin kindlasti kirjas olema, või mis on abiks inimestele tehasemaja valikul, siis ootame seda informatsiooni. info@eestimajatehased.ee